We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Hat, Rabbit (2019 remaster)

by Gaba Kulka

/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

about

"Hat, Rabbit" po raz pierwszy ukazuje się na winylu!
Dziesięć lat temu został nagrany i wydany album, który zmienił bieg mojego muzycznego życia. Jeden z tych rzadkich momentów gdy, po latach pracy, właściwy czas, właściwe miejsce i przede wszystkim, właściwi ludzie układają się w nową, szczęśliwą konstelację. Jestem niemal pewna, że znacie mnie właśnie dzięki „Hat, Rabbit”!
8 listopada, moja pierwsza złota płyta po raz pierwszy ukaże się w kolorze czarnym, na winylu. Postanowiłam posłuchać jej od nowa, dlatego wraz z Marcinem Borsem wróciliśmy do oryginalnych miksów i bogatsi o doświadczenia kolejnych nagranych wspólnie płyt, nadaliśmy jej nieco inny ton. Zmiany są subtelne, to bardziej nowy kąt widzenia niż całkiem nowe oblicze. Podobnej zmianie poddaliśmy też okładkę. Mam nadzieję, że całość ucieszy Was równie mocno jak mnie.
Towarzysząca winylowej premierze wersja CD i cyfrowa zawierają (również zremasterowany) dodatkowy utwór "Devil's Headlights".

Gaba


***

"Hat, rabbit" gets its first LP release!
Ten years ago, we recorded and released an album that changed the course of my musical life. One of those rare moments when, after years of work, the right time, the right place and above all, the right people connect and form a new, fortunate constellation. I'm pretty sure you know me thanks to "Hat, rabbit"!
Now my first gold album will be released in black, on vinyl for the first time. I decided to listen to it anew, and so Marcin Bors and I returned to the original mixes and (rich with the experiences of the albums we made together since), we gave it a slightly different tone. Changes are subtle, it's more of a new viewing angle, than a whole make over. We treated the cover in a similar fashion. I hope the whole thing gives you as much joy as it gave us!
As a companion to the new vinyl release, we're issuing a CD and digital version you can grab here.

credits

released November 8, 2019

All songs written by Gaba Kulka
Recorded by Leszek Kamiński @ S4, Warsaw
Produced by Gaba Kulka & Marcin Bors @ Fonoplastykon, Wroclaw
Remastered from original 2009 mixes by Marcin Bors

vocals, piano, keyboards - Gaba Kulka
drums - Robert Rasz
guitar - Piotr Aleksandrowicz
bass, cowbell - Kornel Jasiński
violin (Lady Celeste) - Konstanty Kulka
additional vocals (Aaa, Niejasności) - Czesław Mozil
saxophone, flute - Tomasz Duda
trumpet - Tomasz Ziętek
trombone - Marcin Muras

(this album was released by Mystic Production)

license

all rights reserved

tags

about

Gaba Kulka Warszawa, Poland

Progressive pop: a motley mixture of styles, from jazz, to piano rock, to weillesque cabaret. Gaba Kulka has written and recorded four albums of her own songs, and she continues to play live and partake in numerous genre-bending projects ranging from electronica to heavy-metal covers. ... more

discography

contact / help

Contact Gaba Kulka

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account